مارس 28, 2023

لمینت دندان چگونه انجام میشود؟

لمینت دندان چگونه انجام میشود شاید تا کنون واژه لمینت را شنیده باشید و برایتان سوال پیش آمده است که لمینت دندان چگونه انجام میشود. لمینت […]
مارس 28, 2023

انواع لمینت دندان و قیمت

انواع لمینت دندان و قیمت لمینت را می توان ورقه ای نازک دانست که از پرسلن یا کامپوزیت ساخته می شود و می تواند عیوب دندان […]
٦٩٦ ٠٨٨ ٣٦ - ٠٥١