آوریل 5, 2022

تفاوت بین ونیر کامپوزیت و لمینت چیست؟

لمینت دندان و ونیر کامپوزیت دو روش رایجی هستند که برای بهبود ظاهر کلی لبخند افراد انجام می شود.
آوریل 5, 2022

روش های حفاظت از دندان ها

دستیابی به دندان های سالم یک عمر مراقبت می طلبد. حتی اگر به شما گفته میشود که دندان های زیبایی دارید..
آوریل 5, 2022

کامپوزیت دندان چیست؟ ونیر کامپوزیت دندان همرا با عکس

هنگامی که در دهان شما حفره ایجاد می شود، دندانپزشک از یک پرکننده برای پوشاندن یا پر کردن ناحیه ای..
٦٩٦ ٠٨٨ ٣٦ - ٠٥١