ژانویه 3, 2024

روشهای ازبین بردن پلاک و جرم دندان در خانه

روشهای ازبین بردن پلاک و جرم دندان در خانه پلاک دندان یا پلاک باکتریایی، یک لایه نازک و لزج است که بر روی سطح دندان‌ها تشکیل […]
٦٩٦ ٠٨٨ ٣٦ - ٠٥١